วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551

ประวัติกรุงศรีอยุธยาอยุธยาถือกำเนิดขึ้นมาจากการรวมตัวของแว่นแคว้นสุพรรณบุรีและลพบุรี พระเจ้าอู่ทองได้สถาปนาอยุธยาขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๑๘๙๓ ( ค.ศ.๑๓๕๑) โดยตั้งขึ้นในเมืองเก่า "อโยธยา" ที่มีมาก่อน ในบริเวณที่เรียกว่าหนองโสน ซึ่งมีแม่น้ำ ๓ สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสัก มาบรรจบกัน แล้วตั้งนามพระนครนี้ว่า "กรุงเทพมหานคร บวรทวาราวดีศรีอยุธยา มหาดิลกบวรรัตนราชธานีบุรีรมย์" คนทั่วไปเรียกตัวเมืองอยุธยาว่า "เกาะเมือง" มีรูปลักษณะคล้ายเรือสำเภา โดยมีหัวเรืออยู่ทางด้านทิศตะวันออก ชาวต่างประเทศในสมัยนั้น กล่าวถึงกรุงศรีอยุธยาว่าเป็นเวนิสตะวันออก เนื่องจากกรุงศรีอยุธยามี การขุดคูคลองเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับแม่น้ำใหญ่รอบเมือง จึงทำให้อยุธยามีสภาพเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบ สาเหตุที่มาสร้างพระนครใหม่สันนิษฐานว่า เกิดจากการระบาดของอหิวาตกโรค เจ้านาย ขุนนาง และผู้คนเสียชีวิตกันไปมาก ในพระราชพงศาวดารระบุว่า "เมื่อสร้างพระนครใหม่แล้ว สมเด็จพระรามาธิบดีโปรดให้ขุดศพเจ้าแก้วเจ้าไทย ซึ่งเป็นอหิวาตกโรคสิ้นพระชนม์ ขึ้นมาพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดป่าแก้ว" กรุงศรีอยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมด ๓๓ พระองค์ จาก ๕ ราชวงศ์ ได้แก่ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณบุรี ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง ราชวงศ์บ้านพลูหลวง กรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลา ๔๑๗ ปี เสียกรุงให้แก่พม่า ๒ ครั้งคือ ครั้งแรก ปี พ.ศ.๒๑๑๒ ในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช (โอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าเป็นเวลา ๑๕ ปี และเมื่อปี พ.ศ.๒๑๒๗ พระนเรศวรมหาราชทรงกู้เอกราชกลับคืนมา และเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาก็ อาณาจักรถึงกาลล่มสลาย

ไม่มีความคิดเห็น: